Su Sayacı

Su Sayacı

Konut, ofis, dükkan gibi çeşitli mahallerin, sıcak veya soğuk su tüketimini ölçen cihazdır. Doğrudan faturalamaya esas olarak kullanılabildiği gibi “süzme sayaç” (submetering) olarak da kullanılmaktadır. Merkezi ısıtma sisteminin kullanıldığı binalarda sıcak su tüketimi “süzme sayaçlar” ile ölçülmektedir. Ülkemizde belediyeler artık binaların su faturalarını bina girişine konulan merkezi su sayaçları ile yapmaya başlamışlardır. Su faturasının bağımsız mahallere paylaştırılmasında yine “ süzme su sayaçları” kullanılmaktadır. Su Sayaçları metrolojik olarak 2004/22/EG standardına uygundur. Bu standart MID olarak bilinmektedir.

Su Sayacı 3 ana parçadan oluşmaktadır.
– ultrasonic veya mekanik ölçme birimi
– elektronik modül (opsiyonel)
– haberleşme modülü (opsiyonel)

Ölçme birimi su akış miktarını sürekli olarak ölçerek toplanan değerleri elektronik module aktarır. Elektronik modül, bu değerleri işleyerek anlık tüketimi m3 olarak hesaplar ve hafızaya kaydeder. Su Sayacına ait tüketim, sayaç üstüdeki meknik göstergeden takip edlebilir. Ancak eğer varsa elektronik modül, geçmişe doğru 18 aylık tüketim değerini hafızasında saklamaktadır. Su Sayacına ait değerler, eğer sayaçta bir haberleşme modülü varsa uzaktaki bir bilgisayara kablo ile veya kablosuz olarak aktarılabilmektedir.

Su Sayaçları yaygın olarak mekanik ölçme birmi kullanmaktadır. Ancak ultrasonic su sayacı kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Su Sayacı

Sayaç Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

  • Mahale ait su tüketimi doğru belirlenmelidir.
  • Belirlenen tüketim profiline ugun boru çapları seçilmelidir.
  • Su Sayacının metrolojik klasının MID olduğuna dikkat edilmelidir.
  • Su Sayacı elektronik modülünü yer aldığı plastic kutunun su ve toza karşı en az IP65 sınıfı ile korunması önmlidir.
  • Kablol haberleşme varsa kutunun üstünde “MBUS” ve “EN1434” ifadelerinin yazılı olduğundan emin olun. Bu ifadeler yoksa sayacınız sadece satıcı tarafından temin edilen yazılım ve donanımlar ile okunabilir.
  • Kablosuz haberleşme varsa kutunun üstünde “WMBUS”, “EN13757”, “GPRS”, “OMS” veya bunlar gibi diğer uluslararası protokolleri gösteren ifadelerin olduğundan emin olun.
  • Su Sayacının arkasında ve önünde 1 adet kesme vanası bulunmalıdır.
  • Sıcak Su sayaçlarının girişinde mutlaka çek valf kullanılmalıdır. Filtre ise seçime bağlıdır.
  • SuSayacı eğer bir tesisat şaftında ise ekranının görünür olmasına, etafında servis için bir boşluk bulunmasına, kolayca sökülüp takılması için rakorlar ile bağlı olduğuna dikkat edilmelidir.