RF Uzaktan Okuma AMR

Isı Payölçüm Sistemlerinin “radyo teknolojisi” ile okunmasında gelinen son aşama, binalara takılan sabit radyo alıcılarıdır. Binanın büyüklüğüne ve kat sayısına bağlı olarak belirlenen WTT16x AMR istasyonları merdiven boşluğuna  monte edilir. WTT16x istasyonları önceden programlanan okuma aralıklarında bütün Isı Payölçüm Sayaçlarını okuyarak hafızasına kaydeder. Enersis, Yakıt Gider Paylasımı yapılacağı zaman GSM ağı üstünden WTT16x istasyonuna erişerek okuma değerlerini otomatik olarak alır ve kendi sunucusuna aktarır.

AMR okuma sisteminin beraberinde getirdiği birçok avantaj vardır.
– Okuma-raporlama işlemi otomatiktir.
– Okuma, binaya gitmeden GSM ağı üstünden yapılır,
– Mbus ağlari ile birlikte çalısabilir.

Müşterilerin, radyo ile sayaç okuma sistemleri hakkında sordukları ilk sorulardan bir tanesi cihazların yaydığı elektromanyetik dalgalar hakkındadır.

– Qundis sayaçlarının tamamı ve Walkby Okuma Sistemi, bu konuda dünya standartlarının kabul ettiği sınırların çok altında çalışmakta ve insan sağlığını tehdit eden hiçbir tehlike oluşturmamaktadır.

– Q Walkby Okuma Sistemi, senede sadece 870 saniye süresince ve 15 mW güç ile radyo yayını yapmaktadır.

– Q AMR Okuma Sistemi ise senede sadece 110 saniye süresince ve 25 mW güç ile radyo yayını yapmaktadır.

wtt16_shadow
walkby_reader
emc_chart