Isı Payölçer

Isı Payölçer

Merkezi system ile ısıtılan binalarda; konut, ofis, dükkan gibi çeşitli mahallerin Isıtma süresi boyunca enerji tüketimini ölçen cihazdır. Yakıt gider paylaşımı, Isı Payölçerlerden eld edilen dönemsel tüketim değerlerine göre yapılmaktadır. Mahal içindeki tüm radyatörlere takılan Isı Payölçerlerin toplam tüketimi o mahalin enerji tüketimini belirler. Isı Payölçerler EN 834 standardına göre üretilmektedir.

Isı Payölçerin; radyatör yüzey sıcaklığını ve ortam sıcaklığını belirleyen 2 adet sıcaklık sensörü  vardır.  Bunların ilki Isı Payölçerin arkasında yer alır ve radyatör yüzeyine dğrudan temas eder. Diğeri ise Isı Payölçerin önünde, plastic kapağın hemen arkasındadır. Isı payölçer bu sıcaklık sensörleri ile gerekli sıcaklıkları ölçerek bunları birbiri ile karşılaştırır. Karşılaştırılan değerlerin arasındai fark ise tüketim olarak LCD ekranda gösterilir. Ancak bu karşılaştırmanın doğru yapılması için Isı Payölçerin takıldığı radyatörün;
– malzemesi
– ısıtma gücü
– ısı transfer katsayısı

önceden tespit edilmesi ve bunlara göre hesaplanan bir K faktörünün belirlenmesi gerekir. Isı Pyölçer radyatör yüzey sıcaklığına bakarak ortamdaki sıcaklığın ne olduğuna ve ortamdaki ısının bu radyatör sıcaklığı ile elde edilip edilmdiğini control eder. Bu neden yukarıda sayılan parametrelerin doğruluğu Isı Payölçer Sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığının tek ölçüsüdür.

Montaj

Isı Payölçerlerin, bağlanacağı radyatör tipine göre değişen ve alüminyumdan üretilen alt plakaları vardır. Bu plakalar, çok çeşitli bağlantı parçaları ile her marka, tip ve cinsteki radyatör ve diğer
ısıtıcı elemanlara monte edilebilmektedir. Dilimli radaytörlerde montaj için vidalı elemanla kullanılırken Panel tip radyatörlerde kaynak teknikleri kullanılmaktadır.

Plaka montajı yapıldıktan sınra Isı Payölçer bu plakaya oturtularak bir plastic mühür vasıtası ile sabitlenir. Artık Isı Payölçeri radyatörden ayırmak mümkün değildir. Bu işlem sadece plastic mühürün
Kırılması ile yapılabilir.

Isı Payölçer

Sayaç Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

  • Her radyatörün marka, tip, cins, ölçü ve ısı gücü dikkatle ve doğru olarak tespit edilmelidir. Isı Payölçer Sisteminin başarısı buna bağlıdır.
  • Tespit edilen değerler ile K katsayısı doğru bir şekişlde belirlenmelidir.
  • Isı Payölçer en az IP 54 sınıfındaolmalıdır.
  • Üretim stndardı EN 834 olmalıdır.
  • Isı Payölçer çift sensörlü olmalıdır.
  • Kablosuz haberleşme protokolü olmalıdır. Bu protocol mümkünse “OMS” uyumlu olmalıdır.
  • Payölçer radyatöre tam ortadan ve yüksekliği radyatör boyunun %75’ine den düşecek şekilde monte edilmelidir.
  • Havlupan montajında montaj katalohuna uygun yöntemler kullanılmalıdır.
  • Payölçe önüne perde, koltuk, eşya gibi ortam sıcaklığını yanlış belirlemesine neden olacak şeyşer konulmamalıdır.
  • Payölçer kapalı dekoratif yerlere konulacasa harici sıcaklık snsörü kullanılmalıdır.