Isı Sayacı

Merkezi sistem ile ısıtılan/soğutulan binalarda; konut, ofis, dükkan gibi çeşitli mahallerin, Isıtma veya Soğutma süresi boyunca enerji tüketimini ölçen cihazdır. Yakıt gider paylaşımı, Isı Sayaçlarından elde edilen dönemsel tüketim değerlerine göre yapılmaktadır. Ülkemizde kalorimetre olarak da adlandırılırken, Avrupa’ da “Energy Meter”, Amerika’ da “Thermal Meter”, Asya’ da ise “BTU Meter” olarak adlandırılmaktadır. Isı Sayaçları metrolojik olarak 2004/22/EG standardına uygundur. Bu standart MID olarak bilinmektedir.

ssayac

Isı Sayacı dört ana parçadan oluşmaktadır.
– ultrasonic veya mekanik ölçme birimi
– sıcaklık sensörleri
– elektronik modül
– haberleşme modülü

Ölçme birimi ısıtma/soğutma sisteminden mahale giden akış miktarını, sıcaklık sensörleri ise gidiş ve dönüş borularındaki suyun sıcaklığını sürekli olarak ölçerek toplanan değerleri elektronik module aktarır. Elektronik modül, bu değerleri işleyerek anlık tüketimi kWh (MWh, MJ, GJ) olarak hesaplar ve hafızaya kaydeder. Isı Sayacına ait tüketim, akış, sıcaklık, sensor ve arıza bilgileri anlık olarak LCD ekranda gösterilmektedir. Ayrıca geçmişe doğru 18 aylık tüketim değeri yine LCD ekrandan görülebilmektedir. Isı Sayacına ait değerler, eğer sayaçta bir haberleşme modülü varsa uzaktaki bir bilgisayara kablo ile veya kablosuz olarak aktarılabilmektedir.

Montaj

Mahallerin girişinde bulunan gidiş veya dönüş kollektörlerinden bir tanesine monte edilir. Isı Sayacı ısıtma enerjisi ölçümü için kullanılacaksa montajın dönüş hattı üstüne yapılması tercih edilmelidir. Sıcaklık sensörlerinden bir tanesi ısı Sayacı içindedir ve takılı olduğu borudan geçen suyun sıcaklığını Diğer sensor ise bir kablonun ucunda olup diğer kollektördeki sensor kovanlı bir vanaya veya boru üstüne monte edilecek bir kovana yapılmalıdır.

Isı Sayacı
Isı Sayacı

Mekanik mi
Ultrasonik mi

Mekanik Isı Sayacının ölçme birimi, tekli veya çoklu jet (single jet- multi jet) pervane sistemi ile çalışmakta, suyun pervaney döndürmesi sırasında pervanenin her turu manyetik sayılmakta ve akış miktarı
buna göre tespit edilmektedir. Bu system, pervanenin sudaki bir pislik nedeni ile tıkanması veya sızınt seviyesindeki düşük akışlar nedeni ile ölçme hatalarına neden olabilmektedir.

Ultrasonik Isı Sayacının ölçme birimi ise, su akıındaki değişikliklerin yüzey hassasiyeti yüksek olan 2 ayna arasında yansıtılan ses frkansında yarattığı değişikliklerin sürekli olarak ölçülmesine
dayanmaktadır. Bu yöntem ile daha hassas ölçümler yapılabilmektedir. Ultasonik sayaçların metrolojik klası mekanik sayaçlardan daha yüksektir.

Isı Sayacı
Isı Sayacı

SAYAÇ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

  • Mahale ait ısıtma/soğutma yükü doğru belirlenmelidir.
  • Belirlenen yük profiline ugun boru çapları seçilmelidir. Isı Sayacı bağlantı çapı ile boru çapı arasında büyük farklar olmamalıdır.
  • Boştaki sensörün mutlaka bir kovan içine daldırma usulü ile monte edilmesi sağlanmalıdır. Kovan, boru içinde kalmalı ve her noktadan suya temas etmeldir. Ayrıca sensor, doğrudan suya temas etmemelidir.
  • Isı Sayacının metrolojik klasının MID olduğuna dikkat edilmelidir.
  • Isı Sayacı elektronik modülünü yer aldığı plastic kutunun su ve toza karşı en az IP65 sınıfı ile korunması önmlidir.
  • Kablol haberleşme varsa kutunun üstünde “MBUS” ve “EN1434” ifadelerinin yazılı olduğundan emin olun. Bu ifadeler yoksa sayacınız sadece satıcı tarafından temin edilen yazılım ve donanımlar ile okunabilir.
  • Kablosuz haberleşme varsa kutunun üstünde “WMBUS”, “EN13757”, “GPRS”, “OMS” veya bunlar gibi diğer uluslararası protokolleri gösteren ifadelerin olduğundan emin olun.
  • Isı Sayacının arkasında 1 adet kesme vanası ve 1 adet filtre, önünde ise 1 adet kesme vanası bulunmalıdır.
  • Isı Sayacı eğer bir tesisat şaftında ise ekranının görünür olmasına, etafında servis için bir boşluk bulunmasına, kolayca sökülüp takılması için rakorlar ile bağlı olduğuna dikkat edilmelidir.